Baggauktion på Gotland 2022, katalog och hälsodeklarationer

Sjonhem lördagen 24 september 2022

Hämta katalogen inkl hälsodeklarationer

Bild från 2021 års auktion. Foto Anna Törnfelt