14 apr 2022

Vallen, lammproduktionens motor!

Hämta presentationen

Theo den Braver
Presentation från medlemsträff om vallodling mars 2022
10 apr 2022

Smittskydd vid besök på gården

Hämta pdf

LRF, Gård & Djurhälsan, Växa
31 mar 2022

Ta träckprover på rätt sätt

Ta träckprover på rätt sätt

Katarina Gustafsson, Fredrik Engström, Gård & Djurhälsan Faktagranskning: Prof Johan Höglund, SLU
Gård & Djurhälsan
17 mar 2022

#23 Fårpodden: Fårklippning

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet m.fl. och med finansiellt stöd från Vinnova
14 mar 2022

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer eller utbrott av smitta

Svenska Blå Stjärnans hemsida

Svenska Blå Stjärnan
5 mar 2022

Hälsodeklaration vid försäljning av livdjur

Hämta hälsodeklaration Se också smittskydds- och karantänsrekommendationer Största risken att föra in smitta i sin besättning är vid köp av livdjur. Fåravelsförbundet och Gård & Djurhälsan har därför tillsammans tagit fram en hälsodeklaration som kan användas vid inköp och försäljning av får. Köp inte grisen i säcken eller smittan med fåren, fråga efter Hälsodeklarationen nästa gång du köper får!  

Magnus Håård, Karin Lindqvist Frisk
SF, Gård & Djurhälsan
14 feb 2022

Checklista fårklippning och sortering

Hämta fil

The Swedish Wool Initiative
10 feb 2022

Rekommendationer 2022 angående fotröta vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2022

Gård & Djurhälsan, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna
djurägarförsäkran, fotröta, livdjur, försäljning, auktion, baggauktion
9 feb 2022

Nya regler om gödsel

Information via Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
22 jan 2022

Kom-ihåg-lista vid förflyttning eller inköp av får

Vid inköp och försäljning av djur, glöm inte

Härstamning

  • Härstamningsbevis – besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel (Elitlamm Avel & Produktion eller Avel Mini) har härstamningsbevis till sina djur. Om du köper ett sådant djur så får du med ett härstamningsintyg som visar djurets ras, närmaste släktingar, vad de har presterat och eventuella avelsvärden och mönstringsresultat.
  • Genbank – allmogeraser och gutefår bevaras i genbank. För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
Ny med får? Då finns fler tips här.

Anna Bergström
Svenska Fåravelsförbundet
5 nov 2021

Instruktioner inför MV/CAE-provtagning

Artikel

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
17 aug 2021

Fårbranschens gemensamma riktlinjer mot avmaskningsmedels-resistenta parasiter

Hämta riktlinjerna som pdf-dokument

Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Gård & Djurhälsan
Svenska Fåravelsförbundet
7 jul 2021

Följ upp parasitförekomst!

Artikel

Karin Lindqvist-Frisk
Gård & Djurhälsan
2 jul 2021

Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Via DiVA-portalen

Lotten Wahlund
RI.SE
7 jun 2021

Större betesfållor och lönsamma lantbruk

Nedgång av antalet djurhållande företag, förlust av naturbetesmarker och biologisk mångfald måste vändas. Många företag har möjlighet att förbättra sin lönsamhet genom att utvidga betesfållor. Här presenteras kunskapsunderlag som bidrar i det arbetet. Artikel via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket