27 apr 2021

Betet! Mät och Väg, bli framgångsrik!

Artikel

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
25 mar 2021

#14 Fårpodden: Stängsel till får

Att stängsla är inte alla fårbönders favoritsysselsättning, men stängsel måste vi ha och bra stängsel gör livet med får roligare och enklare. Ett helt avsnitt bara om stängsel, med många tips om hur man lyckas med stängslingsjobbet. Till Fårpodden #14

Svenska Fåravelsförbundet
25 mar 2021

Fältrapport

Fältrapporten från Hushållningssällskapet ger dig koll på odlingsläget i hela landet – hela året. Med jämna mellanrum rapporterar Hushållningssällskapets rådgivare om hur det ser ut lokalt och regionalt från Skåne till Norrbotten. I Fältrapporten sammanställs läget i hela landet. Läs mer här

Hushållningssällskapet
25 mar 2021

Teknik för etablering av vall

Artikel

Sofia Kämpe, Stella Andermo
Hushållningssällskapet Skaraborg
5 mar 2021

Utnyttja betet fullt ut

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
19 jan 2021

Naturgödsel, biogödsel och slam

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
2 nov 2020

Ogräs på odlad mark

Ogräs på odlad mark är en ogräsflora med fokus på att bestämma oönskade växter i jordbruksgrödor, frilandsodlingar av grönsaker samt bär- och fruktodlingar. Här beskrivs 64 fröogräs, 15 gräsogräs samt två övriga ogräs. De är utvalda av Jordbruksverkets ogräsexperter som de ogräs som ställer till med mest problem i våra yrkesmässiga odlingar. Ladda ner eller beställ via Jordbruksverkets hemsida

Bengt Weidow, Ann-Marie Dock Gustavsson, Frans Johnson, Leif Johansson, Per Widén, Rikard Andersson, Sanja Manduric, Sara Ragnarsson
Jordbruksverket
1 sep 2020

Digitaliserad teknik för att främja betesdrift

Kan läsas online och beställas från Jordbruksverkets webbutik

Torben Söderberg
Jordbruksverket
1 sep 2020

Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Jordbruksverket
31 mar 2020

Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

Naturbetesmarken är en central del av kulturlandskapet och viktig för den biologiska mångfalden. I en ny rapport från Agrifood, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har man undersökt om betesmarkerna minskar för att det är brist på betesdjur i landet. Resultatet av studien visar att det inte saknas betesdjur till de svenska naturbetesmarkerna, utan att skälet till att naturbetesmarker inte betas är att det inte är tillräckligt lönsamt för jordbrukare jämfört med andra driftsformer. För att bevara naturbetesmarken behöver det bli mer lönsamt att föda upp djuren med naturbete, än utan. Hämta rapporten

Cecilia Larsson, Niklas Boke Olén, Mark Brady
AgriFood Economics Centre