10 sep 2021

Fakta om RAS

Vad kostar RAS, vem ska betala och hur mycket pengar finns det att söka? Kan vi stängsla in alla Sveriges får med RAS? Vi har här samlat fakta om RAS. Hämta bilden i pdf-format

5 aug 2021

Se upp för fästingar!

Artikel

Annika Melin
Gård & Djurhälsan
30 jul 2021

Lyckas med lammens bete

Läs broschyr

Jordbruksverket, Jordbruket i siffror
9 jul 2021

Antal djurenheter per hektar jordbruksmark år 2020

Interaktiv karta (1 får utgör 0,15 djurenhet. 1 djurenhet = 7 får.)

Jordbruksverket
Datawrapper
7 jul 2021

Följ upp parasitförekomst!

Artikel

Karin Lindqvist-Frisk
Gård & Djurhälsan
2 jul 2021

Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Via DiVA-portalen

Lotten Wahlund
RI.SE
24 jun 2021

Film om rovdjursavvisande stängsel

Viltskadecenter, SLU
7 jun 2021

Större betesfållor och lönsamma lantbruk

Nedgång av antalet djurhållande företag, förlust av naturbetesmarker och biologisk mångfald måste vändas. Många företag har möjlighet att förbättra sin lönsamhet genom att utvidga betesfållor. Här presenteras kunskapsunderlag som bidrar i det arbetet. Artikel via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
31 maj 2021

Många intressen i tusenårigt bete

I Ottenby naturreservat på södra Öland har det betats sedan 1000-talet. I dag betar här får och nöt från Ottenby kungsgård på närmare 1 000 hektar, en yta som många natur- och kulturintressen ska samsas på. ”Alla har idéer om Ottenby”, menar Andreas Wiström, lantbrukare och arrendator. Artikel

Towe Johnson
Jordbruksaktuellt
27 apr 2021

Betet! Mät och Väg, bli framgångsrik!

Artikel

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
25 mar 2021

#14 Fårpodden: Stängsel till får

Att stängsla är inte alla fårbönders favoritsysselsättning, men stängsel måste vi ha och bra stängsel gör livet med får roligare och enklare. Ett helt avsnitt bara om stängsel, med många tips om hur man lyckas med stängslingsjobbet. Till Fårpodden #14

Svenska Fåravelsförbundet
25 mar 2021

Fältrapport

Fältrapporten från Hushållningssällskapet ger dig koll på odlingsläget i hela landet – hela året. Med jämna mellanrum rapporterar Hushållningssällskapets rådgivare om hur det ser ut lokalt och regionalt från Skåne till Norrbotten. I Fältrapporten sammanställs läget i hela landet. Läs mer här

Hushållningssällskapet
25 mar 2021

Teknik för etablering av vall

Artikel

Sofia Kämpe, Stella Andermo
Hushållningssällskapet Skaraborg
5 mar 2021

Utnyttja betet fullt ut

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
19 jan 2021

Naturgödsel, biogödsel och slam

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt