7 jun 2022

24 Fårpodden: Grovfoderspecial del 1, om bete och vallskörd

Betet och grovfodret är själva grunden för välmående djur och lönsam lammproduktion, men det finns mycket att lära om man ska bli riktigt bra på detta. Till #24 Fårpodden

Svenska Fåravelsförbundet
19 maj 2022

Små gårdar med betande djur viktiga för landskap och biologisk mångfald

Referat via Greppa Näringen med länk till doktorsavhandlingen Livestock as resource users and landscape managers

Johan O. Karlsson
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, SLU
6 maj 2022

Restaurerade betesmarker och slåtterängar

Hämta via Jordbruksverkets webbutik

Linnéa Asplund
Jordbruksverket
14 apr 2022

Vallen, lammproduktionens motor!

Hämta presentationen

Theo den Braver
Presentation från medlemsträff om vallodling mars 2022
14 apr 2022

Stallgödsel och mineralgödsel i beteslammsproduktion

Hämta presentationen

Gunnar Danielsson
Presentation från medlemsträff om vallodling mars 2022
14 apr 2022

Rödklöver till får

Artikel

Gunnar Danielsson, Maria Rönnbäck, Gun Bernes
Svenska Fåravelsförbundet
11 apr 2022

Betesbloggen

Betesbloggen följer årets betesäsong och kommer med tips och inspel baserade på väder och andra omständigheter som påverkar betet. Läs på HKScans hemsida

Gunnar Danielsson med inspel av Elisabeth Svensson
HKScan
9 mar 2022

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022
Gödselkalkylen
Läs mer på Greppa Näringens hemsida

Greppa Näringen, Jordbruksverket
9 feb 2022

Nya regler om gödsel

Information via Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
21 jan 2022

Ta vara på stallgödseln!

Artikel i Greppa Näringens medlemsbrev december 2021

Greppa Näringen
21 jan 2022

Jämförelse av tidig och sen flytgödselspridning till vall

Artikel

Markus Hoffmann
Greppa Näringen
26 dec 2021

Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt

Via SLU

Anna Jamieson, Anna Hessle
SustAinimal Reports #1, SLU Institutionen för husdjurens utfodring och vård
15 dec 2021

Höstsådd rajgräs som gödslats och betats läckte mycket kväve

Artikel med länk till en tysk vetenskaplig studie

Markus Hoffmann
Greppa näringen
10 sep 2021

Fakta om RAS

Vad kostar RAS, vem ska betala och hur mycket pengar finns det att söka? Kan vi stängsla in alla Sveriges får med RAS? Vi har här samlat fakta om RAS.

5 aug 2021

Se upp för fästingar!

Artikel

Annika Melin
Gård & Djurhälsan