26 jul 2018

Bete i skog som en foderresurs

Artikel

Frida Dahlström, Anna Hessle, Karl-Ivar Kumm
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
11 jul 2018

Stängsel mot rovdjur – en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Hämta pdf

Ingrid Nilsson, Lena Söderman och Åke Svensson
Jordbruksverket
13 maj 2018

Om rovdjursavvisande stängsel

Pedagogisk film om angrepp och förebyggande åtgärder i form av skyddsjakt och stängsel. Se på Youtube

Viltskadecenter, SLU
4 maj 2018

”Det bästa skyddet mot parasiter är ett bra bete”

Artikel

Carolina Wahlberg
Jordbruksaktuellt
8 feb 2018

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget är ett webbaserat verktyg för att planera och följa upp grovfoderodlingen på gården. Här kan du som lantbrukare eller rådgivare planera, dokumentera och beräkna produktionskostnaden av grovfodret. I grovfoderverktyget.se finns även en kunskapsbank med lättillgänglig fakta.

Webbverktyget riktar sig till alla som jobbar med grovfoderodling. Delar av verktyget kräver användarlicens. Denna är kostnadsfri t.o.m. 30/6 2014. Man registrerar sig via hemsidan.

Räkna snabbt ut din produktionskostnad
Genom att mata in några grunddata om gården plockas en typkalkyl fram. Därefter kan justeringar göras av exempelvis insatsmedel, maskinanvändning och lagringskostnader. Kalkylen sparas och kan sedan kopieras och användas för jämförelser mellan år eller olika alternativ. Verktyget ger också tillgång till schablonmaskinkostnader. Resultaten kan jämföras med andra gårdar i anonyma sammanställningar. Separata kvalitets- och kostnadsberäkningar kan göras genom mindre beräkningsmallar som kallas ”Räknehjälp”.

Kunskapsbank och dokumentation
Grovfoderverktyget har en kunskapsbank med såväl snabba råd och fakta som fördjupning. Kunskapsbanken är kostnadsfritt öppen för alla. Lättillgänglig information om hur produktionen kan optimeras finns under ”Rådgivaren” och under ”Biblioteket” samlas djupare kunskaper inom varje område. Verktyget kan också användas för dokumentation, t.ex. samla sina foderanalyser.

Projektgrupp
Projektet har drivits av Hushållningssällskapet sedan 2011 med Hans Hedström i spetsen. Övriga deltagare i gruppen har varit Linda af Geijersstam (Kalmar), Linda Karlsson (Falkenberg), Cecilia Åstrand (Skellefteå) och Hulda Wirsén (Luleå/Kalix). Projektet ingår i satsningen Kraftsamling mjölk och är finansierat av jordbruksverket.

Hushållningssällskapet
29 jan 2018

Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette?

Upplever du det utmanande att förutse betesproduktionen? Här kommer en sammanställd tabell baserad på forskning och erfarenheter kring betets avkastning. Klassificera dina betesmarker och bli medveten om produktionspotentialen. Artikel via Gård & Djurhälsans hemsida ››

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
13 dec 2017

Välmående djur på bete

Se filmen på YouTube

SoL-film
6 okt 2017

Rådgivarnas bästa tips inför nästa betessäsong

Artikel

Mia Lindkvist
Jordbruksaktuellt
4 sep 2017

Vet vi vilka rovdjursavvisande åtgärder som fungerar?

Via SLUs kunskapsbank

Institutionen för ekologi, Viltskadecenter
27 jun 2017

Vad ska man tänka på när man betar får och nöt på samma bete?

Via Gård & Djurhälsan

Helena Ekstrand
Gård & Djurhälsan
5 jun 2017

Ladda vallfodret för din lammproduktion

Presentation från Lammriksdagen 2017

Charlotte Wirmola
5 jun 2017

Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel. Värmlands län 2001-2015

Mer information och länk till rapporten via Länsstyrelsen Värmland

Annica Forsberg
Länsstyrelsen Värmland
1 jun 2017

Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige

Via Epsilon

Annika Arnesson, Annelie Carlsson, Carl Helander
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
26 maj 2017

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
6 apr 2017

Mulens marker

För 25 år sedan kom boken Mulens marker. Vad har hänt i våra marker under den tid som gått sedan dess? Läs artikel

Hemsidan