23 mar 2017

Naturbetesmarker är värda att bevaras

Två tredjedelar av länets invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Knappt en procent tycker att det är oviktigt. Fyrtio procent av nötköttskonsumenterna är också villiga att betala tjugo procent mer för nötkött från djur som gått på naturbete. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört. Rapporten Naturbetesmarkernas värden och bevarande

17 aug 2016

Giftiga växter A–Ö

SVA – Giftiga växter A–Ö

Statens veterinärmedicinska anstalt
23 jun 2016

Rätt vallfoder till rätt djur – använd foderanalysen som vägledning

Artikel via Gård & Djurhälsan

Sofie Johansson, Anett Seeman
Gård & Djurhälsan
26 maj 2016

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs

Naturbetesmarker - en resurs för för får- och lammproduktionen (pdf) ››

Naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar och endast djuren kan förädla betet till mat.

Nu finns ett informationsmaterial om hur naturbeten kan vara en resurs för lantbruksföretagen. Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren.

I tider när betesdjuren blir färre och mer koncentrerade till större besättningar behöver vi tänka nytt för att bevara de värdefulla naturbetesmarkerna. Fyra produktionsrådgivare har nu tagit fram ett rådgivningsmaterial med fakta och tips.

På Jordbruksverkets hemsida finns även länkar till broschyrer om andra djurslag
Jordbruksverket: Låt naturbetesmarkerna bli en resurs ››

alt

Länsstyrelsen Västra Götaland: Annelie Carlsson, Alfred Akersten, Karin Hante
Jordbruksverket
13 mar 2016

Utvecklingen av ängs-och betesmarker 1890-2013

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
6 mar 2016

Checklista stängsel – Bra att tänka på vid rådgivning, uppsättning och besiktning av stängsel mot stora rovdjur

Läs artikel

Viltskadecenter, SLU
7 jan 2016

Gårdsvandring Norrby Gård

Torsdagen den 24 april 2014 sändes en streamad gårdsvandring från Norrby gård utanför Kungsör. Där bedriver Tomas och Anna Olsson en intensiv lammproduktion med extensiv naturvård. Från att ha fött upp många lamm på stall försöker de nu maximera betesuppfödningen istället. På gården finns 900 tackor. Se gårdsvandringen på Youtube: Gårdsvandring Norrby Gård ›› Bild ur filmen: Tomas Olsson samtalar med Eva Hagström om hur han jobbar för att utnyttja betet effektivt. Något som inte minst ger en klimatmässigt hållbar produktion.

LRF
gårdsvandring, video
21 aug 2014

Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Via Epsilon

Anne-Maj Gustavsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
20 mar 2014

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete (konferensbidrag, kortfattad)

Via Epsilon

Gun Bernes, Kjell Martinsson
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
7 mar 2014

Vallkonferens 2014

Via Epsilon

Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Marie Liljeholm, Rolf Spörndly
Organisationskommittén för Vallkonferens 2014, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 18
7 mar 2014

Betesblandning för får – undvik rörsvingel

Via Epsilon

Gun Bernes, Kjell Martinsson
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
4 okt 2013

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete

Artikel

Gun Bernes, Kjell Martinsson, Evelina Viklund
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå
23 aug 2013

Skogsbetesmarker

Hämta via Jordbruksverkets hemsida

Mårten Aronsson
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
14 aug 2013

Sprängört farlig för betande djur

Via SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
4 jul 2012

Sortprovning 2011 – vallgräs och vallbaljväxter

Via Epsilon

Dryler, Kent
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet