4 okt 2013

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete

Artikel

Gun Bernes, Kjell Martinsson, Evelina Viklund
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå
23 aug 2013

Skogsbetesmarker

Hämta via Jordbruksverkets hemsida

Mårten Aronsson
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
14 aug 2013

Sprängört farlig för betande djur

Via SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
4 jul 2012

Sortprovning 2011 – vallgräs och vallbaljväxter

Via Epsilon

Dryler, Kent
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
21 aug 2011

Rörsvingelhybrid – ett nytt vallgräs

Via Epsilon

Kjell Martinsson, Lars Ericson,
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
30 mar 2011

Vallens avkastning och kvalitet vid olika skördesystem i norra Sverige

Hämta via Epsilon

Britta Nilsson, Lars Ericson, Kjell Martinsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
21 aug 2010

Fettsyrasammansättning i gräs

Via Epsilon

Katarina Arvidsson, Anne-Maj Gustavsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
30 jun 2010

Hur påverkas vallen av sen skörd?

Artikel via Taurus

Ann Christin Olsson
Nötkött, nr 3
30 jun 2010

Vallens kostnad – från fält till foderbord

Artikel via Taurus

Britt-Marie Jafner
Nötkött, nr 2
29 jun 2010

Betesdrift – Avtal (häst)

Via Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
29 maj 2010

Vad betyder tidigt skördat vallfoder

Artikel

Annika Arnesson, Jesper Eggertsen, Elisabeth Nadeau
Fårskötsel nr 6
21 maj 2010

Suffolkdagen gav nyttiga tips till alla köttrasuppfödare

Artikel

Samarbetsprojekt
SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
26 apr 2010

Sortval i ekologisk vallodling 2004-2009

Via Epsilon

Magnus A. Halling
VPE, SLU
21 aug 2009

Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning

Via Epsilon

Katarina Arvidsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
22 jun 2009

SLU testar bredspridning

Artikel

Einar de Wit
Fårskötsel, nr 3