22 jun 2009

Gör rundbalsensilage av högsta kvalitet

Artikel

Einar de Wit
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2009

Lönar det sig att investera i permanenta stängsel?

Artikel

Ann-Louise Skaar
Fårskötsel, nr 3
11 jun 2009

Stängsel för att förebygga skador från rovdjur

Faktablad

Viltskadecenter
Viltskadecenter
23 jun 2008

Bredspridning gav bättre ensilagekvalitet i Svenska vallbrev nr 3

Artikel via Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Publikationer

Rolf Spörndly
Svenska Vallföreningen
23 jun 2008

Snabb förtorkning ger bra ensilage. Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, nr 1

Via Epsilon, SLU

Harry Eriksson
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
23 jun 2008

Sambete mellan får och nöt

Artikel via Gård & Djurhälsan

Ole Martin Hegrestad
Gård & Djurhälsan
22 jun 2008

Höstbete, stor kvantitet – låg kvalitet

Artikel

Annika Arnesson, Jesper Eggertsen
Fårskötsel, nr 6
22 jun 2008

Här går gränsen

Artikel

Ann-Louise Skaar
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2008

De vanligaste grässorterna

Artikel

Gunnar Danielsson
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2008

Grönfoderväxter till får

Artikel

Gunnar Danielsson
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2008

Vallåret 2008, problem eller möjligheter?

Artikel

Gunnar Danielsson
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2008

Rovdjursstängsel

Artikel

Anders Råsberg
Fårskötsel, nr 2
16 jun 2008

Vall i ekologisk produktion. JO08:1

Jordbruksinformation via Jordbruksverket

Hans Bovin, Torsten Rahbek Pedersen 
Jordbruksverket
29 jun 2007

Foderkonservering i slang. JTI informerar nr 116

Information via JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Martin Sundberg
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
23 jun 2007

Ensilering kräver stor omsorg i alla led. Erfarenheter från en uppföljning av 2001-2005 års ensilagekvalitet på över 550 olika gårdar, varav flertalet belägna inom Norrmejeriers och Milkos verksamhetsområde i Röbäcksdalen meddelar nr 1

Via Epsilon, SLU

Harry Eriksson
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap