Antibiotikaskolan

Antibiotikaskolan är ett skolmaterial med sex lektioner för skolungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare. Lektionerna handlar bland annat om antibiotikaförbrukning, resistenta bakterier, människans hälsa samt jakten på ny antibiotika.

Alla lektioner är anpassade till läroplanen och skapade för att ge kunskap och väcka diskussion om en av vår tids viktigaste frågor – antibiotikaresistens. Du ser alla lektioner nedan – det är bara att sätta igång!

antibiotikaskolan.se