Avelsvärdering av får i olika produktionsformer med utnyttjande av slaktdata och tackors vuxenvikt

Sammanfattning via Stiftelsen Lantbruksforskning, se mer under rubriken Sammanfattning av slutrapport.