Baggen är halva flocken!

 

En enskild bagges funktion – är viktigare än en enskild tackas.

Det är därför viktigt att noggrant undersöka sin bagge!

Undersökning/besiktning av baggen bör ske:

1. årligen! – före insättande i avel

2. vid köp/försäljning

3. vid misstanke om nedsatt fruktsamhet

Besiktningen av baggen bör omfatta en allmän hälsoundersökning (hull, tänder, ben, leder, klövar, gång), men också en sk andrologisk undersökning, dvs en noggrann undersökning av baggens könsorgan.

Genom undersökningen vill man förvissa sig om att baggen har två (!) lika stora normala testiklar med normalkonsistens, tydlig bitestikelsvans (lagringsplats för spermier) och att de är fritt förskjutbara inom pungsäcken.          

Spermierna (ca 50 000 per sekund!) produceras i testiklarna. Det tar ca 2 månader för en spermie att bli färdigbildad och befruktningsduglig och prepareringen av baggen måste därför påbörjas i god tid (8-10 veckor) före betäckningsperiodens början!

Det finns ett mycket högt samband mellan pungomkretsen (mätt över bredaste stället på testiklarna nedskjutna i pungens botten) och testikelvävnaden och arvbarheten för testikelstorlek är hög.
Genom att mäta pungomkretsen kan man få en uppfattning om baggens potentiella spermieproduktions-förmåga. Tackor efter baggar med stor pungomkrets blir tidigare könsmogna!

Ju mindre pungomkrets desto högre andel onormala spermier. En stor pungomkrets garanterar dock inte produktion av spermier av en viss kvalitet.

Hur liten är för liten?
I en undersökning av Gotlandsfårsbaggar har man kommit fram till att pungomkretsen hos ungbaggar (ca 6 månader) bör vara minst 26 cm och hos äldre baggar (> 1½ år) minst 28 cm.

Det är dock viktigt att komma ihåg att pungomkretsen påverkas av ras, ålder, säsong, näringstillstånd och omgivningstemperatur. För baggar av andra raser saknas för närvarande minimipungmått.

Fördelen med att välja baggar med större pungomkrets är:

1. Bättre fruktsamhet (genom högre spermieproduktion och tidigare könsmognad)

2. Minskad risk för subfertilitet/infertilitet.

Vill du veta mer? Maila till:
lennart.soderquist@kv.slu.se

Bild & text: Lennart Söderquist