Betesbloggen

Betesbloggen följer årets betesäsong och kommer med tips och inspel baserade på väder och andra omständigheter som påverkar betet. Läs på HKScans hemsida