Checklistor för leveranskontrakt till dig som köttföretagare

Checklistan via LRFs hemsida

LRF Kött har tillsammans med Intresseföreningarna och LRF Konsult tagit fram checklistor för vad som kan vara bra att tänka på vid kontraktsteckning av slaktdjur.

Avsikten är att checklistorna ska vara ett stöd för dig som köttföretagare i din affärsrelation med slakteriföretag.