Dorper

Den sydafrikanska köttrasen Dorper är ett medelstort vitt får med svart huvud och hals (Dorper) eller ett helvitt får (Vit Dorper). De är sedan 1950-talet två skilda raser som inte får korsas i renrasig avel. Tackor väger 70-85kg och baggar 90-105kg.

Dorpern skapades runt 1930-talet genom korsning av Dorset Horn-baggar och tackor av rasen Blackheaded Persian. Rasföreningen i Sydafrika bildades 1950.

Dorpern har avlats för klimatmässigt hårda förhållanden i Sydafrika, och den klarar både hetta och extrem kyla. Den är inte kräsen vad gäller betesval och klarar sig bra även på magra marker.

Dorperfår ömsar sin ull spontant och behöver alltså inte klippas.

Dorperns kött är mört, milt och marmorerat. Rasen används ofta i korsningsprogram i produktionsbesättningar.

Tackan blir tidigt könsmogen, brunstar utanför ”normal” säsong och kan under en tvåårsperiod producera tre kullar med i snitt 1,7 lamm per tacka. Förlossningsproblem är ovanliga eftersom Dorpern föder ett relativt litet lamm. Lammen föds livskraftiga och växer snabbt.

I Sydafrika finns idag ca 10 miljoner Dorperfår. Rasen introducerades i Sverige via embryotransfer av Ina Eriksson, Boda farm. De första lammen föddes 2010.

År 2014 var 40 dorpertackor och 5 vita dorpertackor med i Elitlamm Avel och de födde 1,5 repektive 1 lamm per tacka (60 repektive 5 lamm).

Källor: Svenska Dorperföreningen, Dorper Sheep Breeders Society of South Africa, Wikipedia, Boda Farms hemsida, Elitlamm