Dorset

alt

Dorset är en gammal engelsk fårras. I början hade man Dorset Horn som finns registrerad i stambok sedan 1892. Rasen fick snabbt gott rykte om sig i världen och australiensarna fick upp ögonen för Dorset Horn och korsade in dem i sina raser.

Med deras vidsträckta betesmarker och extensiva skötsel så var det lämpligt att avla bort hornen på djuren och så kom Polled Dorset till.

I mitten på 1950-talet importerade den framsynte brittiske Dorset-uppfödaren ”Bunny” Lenthall två stycken Polled Dorsetbaggar till England från Australien för att se hur de var. Man blev imponerad av dem och idag är Polled Dorset överlägset vanligast.

Importer av dorsetdjur till Sverige gjorts av rasen från framförallt Danmark och från Nya Zeeland.

Dorset har egenskapen att kunna komma i brunst året runt. Rasen är ovärderlig för producenter som producerar slaktlamm året runt. Tackor har t ex. fåtts att lamma 3 gånger på 2 år. Tackan har en extremt hög mjölkavkastningen i början av laktationen. Dorsettackor är därför lämpliga för att producera lamm, som slaktas vid 10-12 v. med slaktvikter på 15- 24 kg. Dorset är ett köttfyllt får, med en välutvecklad ryggmuskulatur, låg fettansättning och slaktkroppen klassar sig bra. Dorsetbaggar korsas ofta med finull vilket ger en utmärkt modertacka, hon ärver samma egenskaper d v s kan fås att lamma året runt. Korsningstackan betäcks med tung köttbagge, t ex texel eller suffok. Avkomman, 3-raskorsningslammen har en snabb tillväxt, god klassning och är lämpliga i vårlamm- och intensiv slaktlammsuppfödning.

Rasen har vit, medelgrov ull, vitt huvud och skär nos. Den räknas till gruppen tyngre köttfår.

År 2014 var 424 Dorsettackor med i Elitlamm Avel och de födde 1,84 lamm per tacka (782 lamm).

Källor: Dorset Horn and Poll Dorset Sheep Breeder’s Association och Elitlamm