Ekonomiskt optimala modeller för lammköttsproduktion

Sammanfattning via Stiftelsen Lantbruksforskning