En kartläggning av svensk ull och dess framtida användning

Via Borås Academic Digital Archive (BADA)