FÅR FÅR LAMM – men hur många, hur stora och hur levande och livskraftiga?

Artikel