Får på bete. JO06:12

Jordbruksinformation via Jordbruksverket