Fellägen

Med närmare 3 000 lamningar i ryggen så tror man att man har sett det mesta men det kommer fortfarande varianter på födslokomplikationer som jag inte trodde var möjliga! De flesta går att reda ut det gäller bara att sansa sig, ha fantasi och jobba metodiskt.

Binda upp/box
Om man själv ska hjälpa en tacka med lamningen så är det ofta bäst att sätta fast henne eller åtminstone ha henne i en trång box.

Väljer man att binda upp tackan kan en fårgrimma vara ett bra hjälpmedel. När man använder halsrem så kan det hända att de drar iväg när man håller på och hjälpa dem och när remmen spänner åt runt halsen så storknar de vilket givetvis är oerhört stressande för alla inblandade. Får har också en benägenhet att fortsätta dra fast de knappt kan andas istället för att släppa efter. Grimman är bra på så vis att den inte sitter runt halsen så även om tackan försöker komma loss så får hon alltid luft.

Något som är bra att tänka på när man knyter fast dem är att inte binda för högt upp på grinden eller vad man nu knyter i. För när man som bäst håller på och hjälper lammet till världen så lägger sig tackan och blir i värsta fall hängandes i halsen eller huvudet. Då måste du släppa ditt grepp, knyta om och rengöra händerna igen/sätta på fräscha handskar och börja om.

Om tackan är mycket orolig och inte vill stå still så kan det vara bra att göra en trekantig box, där tackan har huvudet in i ett av hörnen. Det ger henne mindre yta att svänga åt sidorna.

Det är också bra att ha en box om tackan är uppstressad även om det är ett lättare felläge. Det har hänt att jag har hjälp ett lamm till världen och tackan har stampande sprungit därifrån… Ofta återvänder de om man lämnar lammet där men det skapar onödigt merarbete.

Hygien
Det är viktigt att hålla god hygien när man hjälper lamm till världen. Ofta hinner man ta i en massa saker från det att man har tvättat händerna tills dess att man faktiskt för in dem i tackan.
Se gärna till att stö lite ren halm på platsen innan du börjar. Sen kan man säga att det finns minst två varianter på hur man håller händerna rena.
1. Tvätta händerna och armarna noga sätt sedan på dig rena plasthandskar. Ställ/lägg tackan rätt och ta av handsken på den handen du ska känna efter med, ta på glidmedel. Den här varianten är bra när man tycker det är svårt att känna med handskar på.

2. Ställ/lägg tackan rätt och ta på en lång handske och sedan glidmedel på den. De långa veterinärhandskarna kan kännas stora för alla med normala-mindre händer men de finns i storlek small också som ger lite bättre känsla för vad man håller på med. Det är inte ofta man ser dom i affären men de går säkert att få in om man frågar.

Kyta fast snöre på lammet
Ibland kan det vara en god idé att knyta fast ett snöre eller gummistropp i benet eller runt huvudet på lammet man försöker hjälpa det till världen. Det kan man göra dels för att det ska vara lättare att dra och dels för att kroppsdelar inte ska åka ur läge medan man rättar till någon annan del.
När man knyter runt benen så är det viktigt att man knyter ovanför första leden, runt det hårda benet. Man ska inte knyta ovanför klöven runt den mjuka klövleden, då kan man skada klöven.

Ibland kan huvudet trilla åt sidan, framför allt på ett dött eller skadat lamm. Då kan man göra en ögla och trä in i munnen och över öronen på lammet så att öglan löper från nacken och fram runt genom munnen och vidare till nacken.  

Sitter stenhårt – två olika lamm
Ibland kan man ha ett lamm som ligger med ett huvud och båda klövarna ute eller båda bakklövarna ute men det kommer ingen vart. Det kan ha varit så när du kom eller så har du kanske dragit fram ett ben eller två när du har hjälp till. Om du drar i benen och lammet sitter hårt fast så bör du fundera på möjligheten att det kan vara två olika lamms ben du drar i. Då brukar det ofta kännas stumt när man drar. Man kan också ana det på att benen kan se lite olika ut i storleken eller att det ena är vridet i en onaturlig vinkel och går inte att lägga rätt.

Det man gör är att följa huvudet eller ena benet så att man känner kroppen och sedan försöker följa kroppen för att hitta det andra benet och ta fram det. Benet som tillhör syskonet får man försiktigt putta in igen.

Lamm som sitter fast – smörklick
Lamm som har varit döda ett längre tag i livmodern kan ofta bli sträva och svåra att få ut. Att få in glidmedel runt dem är hopplöst då allt fastnar vid mynningen. Ett knep som jag lärde mig av Carl Williams är att man tar en rejäl klick kallt smör i handen och för in den och låter smöret smälta runt lammet där det sitter fast. Smörbiten är lättare att hantera än en klick glidmedel och har en viss smörjande effekt. Detta kan man också prova på lamm som har suttit fast ett längre tag och blivit torra eller om de har sträv ull.

Kontrollera om det ligger fler lamm på tur
Om det har varit en knepig lamning så är det lika bra att hjälpa eventuella syskon till världen. Tackan kan vara utmattad och behöver sina krafter till att slicka lammen torra och ge dem di. Om man har scannat så vet man ju med ganska stor säkerhet om det är fler lamm kvar. Om man inte har scannat eller om tackan fortsätter att krysta och jobba trots att man tror sig ha plockat ut alla lammen så får man känna efter igen – mycket försiktigt!
När efterbörden har kommit så finns det garanterat inte fler lamm men fram till dess så får man hålla tackan under noga uppsyn. Känner man inte fler lamm i henne och hon verkar nöjd, äter och pysslar med sitt lamm så får man utgå från att det är klart.

Vända lammen i tackan
Det var nog vanligare förr att man pratade om att vända lammet rätt innan man hjälpte det ut. Att hålla på och vända lammet i tackan är en mycket riskabel sak då klövar och händer kan skada livmoderns sköra väggar. Det ska till ganska speciella omständigheter för att man ska vända ett lamm i tackan och då måste man vara mycket försiktg. Som synes på genomgången nedan så går de flesta fellägen att lösa utan att lammet vänds men när man hjälper till vid lamningar så måste man ha alla alternativ öppna för ibland får man ta till ovanliga knep, som kanske att vända lammet. Man ska alltid försöka kupa handen runt klövarna när man flyttar dem mycket i tackan så att de inte rispar upp livmodern.

Infektionsrisk
Om man har hållit på mycket inne i tackan och t ex plockat ut ett dött lamm så kan det finnas en risk för att bakterier får fäste i livmodern. I extrema fall kan det vara motiverat att ge penicilin direkt men för det mesta räcker det med att ha koll på tackan i några dagar och se så att hon inte blir hängig eller får feber. Prata alltid med veterinär om du känner dig osäker. 

olika Fellägen

Huvud + två böjda framben
Ibland rätar inte lammet ut sina framben och framförallt om det är ett stort lamm och liten tacka så kan det leda till att hon får mycket svårt att lamma eller att det fastnar. Om man ser att tackan har hållit på en längre stund men att klövarna ligger nära hakan och det inte rör på sig så kan man hjälpa till genom att dra i ett framben i taget så de rätar ut sig och då brukar lammet komma ut.

Huvud + ett ben
Om det är en liten tacka och ett till synes stort lamm så är det bästa att försöka ta fram det andra benet också. Lättast börjar du med att fästa ett rep runt benet som är framme och försiktigt trycka tillbaks huvudet. Då kan du följa med in med ena handen medan den andra håller i repet så att inte benet åker in hela vägen. Handen som är inne i tackan känner nedåt efter ett knä. När du har hittat det så kupar du handen runt klöven och för upp den så att den kommer ut. Nu kan du hjälpa tackan att föda lammet i takt med krystningarna.

Är det en stor tacka och ett litet lamm så går det att dra ut det med bara ett framben och huvudet. Man kan prova det först om man tror att det går.

Två bakben
När du ser klövarna komma ut så tittar du direkt om de ligger med klövspetsarna uppåt (mot svansen) eller nedåt (mot juvret). Misstänker du att de ligger nedåt så undersök genast saken för då är det sannolikt bakbenen. Är det två bakben som sticker ut så är det inget att tveka på – bara dra ut lammet och låt tackan slicka av det.
De är inte så svåra att dra ut så det kan verka onödigt att hålla på och dra i dem. Men lamm som ligger med bakbenen först och föds naturligt fastnar ofta när bröstkorgen ska ut och då kan navelsträngen klämmas åt eller gå av vilket leder till att lammet dör då det har huvudet inne i modern.

Ett bakben
För försiktigt in handen och sök längs med benet ner till klöven. Kupa handen runt klöven och för ut den, med båda bakbenen ute är det bara att hjälpa till att föda ut hela lammet, se ovanför.

Bara huvudet
Nu är det bra att vara två eller tre personer. Det allra lättaste är om man lägger ner tackan och lyfter upp hennes bakben så högt upp i luften att hon vilar på skuldrorna. Då blir det mer utrymme i buken och hennes krystningar mindre kraftfulla. Nu ska du nämligen trycka tillbaks huvudet in i tackan. Smörj in huvudet rikligt med gildmedel och lirka tillbaks det in i tackan. Följ med med handen och leta rätt på frambenen, plocka fram ett i taget genom att kupa handen runt klöven och för den uppåt. Med båda benen framme ser du till att nosen ligger framåt innan tackan försiktigt läggs ner och du hjälper till att föda fram lammet.

Bara framben, ett eller två
Det är nu det börjar krångla till sig ordentligt. Ofta ligger nu lammet med huvudet böjt åt något håll och de har en otroligt böjlig nacke så det är nu du måste använda din fantasi när du för in handen för att känna efter:
Säkra benen med rep och om du börjar med att föra in handen längs ovansidan av benen, är det en nacke som övergår i en rygg med skuldror som du känner? I så fall kanske lammet ligger med huvudet ner mellan frambenen eller slaget åt sidan neråt. Försök att få ett grepp om halsen så att du vet var den går och följ längs med den fram till huvudet. Dra upp det så att nosen kommer i rätt riktning. Hur makabert det än kan låta så är det bättre att försiktigt ta tag i ögonhålorna än att dra i underkäken. Käken kan åka ur led men ögonhålorna är en stark del av kraniet och är man försiktig så skadas inte ögonen.

Om du, när du har fört in handen längs ovansidan av benen, känner som en klump så är det troligtvis så att huvudet är vikt bakåt åt något håll. Försök återigen att få ett grepp runt halsen så att du kan följa vägen fram till huvudet. Ibland är det lättare att få fram huvudet om man samtidigt låter det glida neråt och sedan upp.

Ha förtröstan när du håller på med dessa lamm för en del kommer faktiskt ut levande trots att man tror att man har vridit nacken av dem flera gånger. De som kommer ut döda har förmodligen varit det ett tag och det kan också vara orsaken till att de inte har lagt huvudet rätt när de skulle födas.

Bara svansen
Om en tacka går runt och småkrystar, liksom hukar sig som om hon vill kissa hela tiden då brukar det vara felläge och ofta ligger lammet med rumpan först. Här gäller det att föra in handen och söka sig ner längs med benen, ett i taget, hitta klöven och kupa handen runt den och sedan föra upp benet. Med två bakben ute är det bara att hjälpa tackan att föda lammet.

Två huvuden
Detta har jag bara varit med om en gång och det var gräsligt. Ett stort dött lamm och ett litet levande stack ut ur tackan (som levde). Vi lyckades föra tillbaks det lilla lammet genom att lägga tackan ner och sedan lyfta upp henne i bakbenen. Sen kunde vi dra ut det stora döda och därefter de två levande syskonen. Alternativet, om vi inte hade kunnat lirka tillbaks det lilla lammet, hade varit att skära huvudet av det döda lammet för att få mer plats. Det kan låta horribelt men det lammet var redan dött och de andra levde så det hade varit en lösning. Tackan fick sedan smärtlindring, pencilin och allt gick väl.

Text: Emma Rosenmüller