Förprövning innan du bygger

Information via Jordbruksverket