Fotröta hos får: Dichelobacter nodosus överlevnad i jord. Examensarbete nr. 54

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon