Friska gutelamm otjänligförklaras och kasseras vid slakt

Artikel