Gutefår

alt

Gutefåret är ett gammalt svenskt lantrasfår som har de nordeuropeiska kortsvansade fårens särdrag och det härstammar från de Gotländska utegångsfåren.

I början av 1900-talet inriktades aveln inom det Gotländska utegångsfåret på att ta fram ett djur utan horn och med jämn grå ull. Resultatet av det avelsarbetet blev det som numera heter Gotlandsfår.

Ungefär samtidigt började några personer samla in enstaka behornade utegångsfår och dessa djur fick bilda basen till det vi idag känner som Gutefår. Namnet Gutefår fick de först 1974 då man drog ihop det längre namnet Gotländska Utegångsfår och samtidigt fick en dubbel anspelning på att de är hemmahörande på Gotland – Gutar.

Gutefåret har många primitiva drag t ex manhår och dödhår och rasen kännetecknas av att både baggar och tackor har två välutvecklade horn.
Pälsen består av täckhår och bottenull med riklig förekomst av manhår och dödhår. Täckhår, manhår och dödhår är alla ombildade stickelhår. På huvudet och nedre delen av benen finns korta, raka stickelhår. På huvudet förekommer sällan lång, lockig ull. Hos baggarna finns i regel en kraftig krage av manhår, som oftast är svarta. Under halsen bildar denna man eller krage ett skägg i varierande färg. Hos tackorna är manen mindre utvecklad.

Ullens färg varierar över hela gråskalan med oftast vitgrå bottenfärg. Helt svarta och nästan helt vita får förekommer. ”Köttrasvit” färg förekommer dock inte på renrasiga gutefår, inte heller moritfärgade.

Det finns ingen regelrätt rasstandard för Gutefåret eftersom rasen delvis kännetecknas av mångfald men du kan läsa en utförlig rasbeskrivning här.

År 2014 var 2229 Gutetackor med i Elitlamm Avel och de födde 1,48 lamm per tacka (3309 lamm).

Källor: Får av Erik Sjödin, Föreningen Gutefåret, GutefårAkademin och Elitlamm