Hantering vid avlivning av får. JO10:3

Jordbruksinformation via Jordbruksverket