Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?

Faktablad