Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur?

Faktablad