Inälvsparasiter hos får och lamm i ekologiskt producerade besättningar med resp. utan växel- eller sambete med nötkreatur

Projektrapport