Jordbruksverkets information om får

För att dina får och getter ska må bra är det viktigt att du följer de djurskyddsbestämmelser som finns. Djurskyddsbestämmelserna sätter upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Här finns också information om vad som gäller runt märkning, journalföring och registrering av får och getter.

Får och getter på Jordbruksverkets hemsida