Kartläggning av svensk ullproduktion och ullindustri

Inom ramarna för Vinnovaprojektet Cirkulära ullkläder har en kartläggning av den svenska ullen och möjligheterna att förädla den gjorts.

Länk till artikel på Fåravelsförbundets hemsida där resultatet sammanställt i bildform kan hämtas ››