Överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt på björn, varg, järv och lodjur till länsstyrelserna

Via Naturvårdsverkets hemsida