Lantbrukets djur i en föränderlig miljö – översikt över den svenska djurhållningens beroende av och inverkan på klimat och miljö

Via Epsilon, SLU