Listerios

Sjukdomen listerios är något många fårbönder har hört talas om och kanske varit med om. Sjukdomen fortsätter dock att vålla problem för oss genom höga behandlingskostnader och produktionsbortfall. Det förebyggande arbetet är A och O för en sjukdom som listerios. Såväl avel som foderberedning kan påverka utbrott av sjukdomen.

Bakterien Listeria monocytogenes kan angripa får och ge upphov till listerios. Sjukdomen kan anta olika skepnader beroende av vilken del av djuret som angrips hårdast. Listeria monocytogenes finns naturligt i marken och i träcken hos friska och symptomfria djur samt i förorenat vatten och på växtdelar. Ofta finns samband mellan utfodring av ensilage och sjukdomsutbrott.

Symptom
Listerios kan påverka djuren på olika sätt, men allvarligast är när balansorganen angrips. Listeria monocytogenes tar sig då oftast in i djuret via ytliga nerver i munnen och kommer på så vis åt nervsystemet. Bakterien skadar balansorganen och får djuren att gå i cirklar, böja huvudet åt sidan, få spasmer eller göra andra okontrollerade rörelser. Om behandling sätts in ett tidigt i skede kan djuret räddas. Höga doser antibiotika och lång behandlingstid krävs för att effekt ska kunna nås.

Andra kliniska symptom på listerios hos får är hjärnhinneinflammation, abort, mastit, gastroenterit och ögoninfektion. Dessa kan vara nog så allvarliga och kostsamma för lantbrukaren.

Listerios är en zoonos och därmed anmälningspliktig. En zoonos innebär att smittämnet kan passera från djur till människa. Smittan sprids oftast vidare till människor via mjölk och mjölkprodukter. Hos friska människor med starkt immunförsvar brukar inte sjukdomen vålla några direkta problem. Gravida kvinnor och personer med nedsatt immunförsvar kan dock drabbas hårdare.

Undvik listerios
Se till att göra ett så bra ensilage som möjligt!
Ensilagets pH-värde är starkt korrelerat till dess innehåll av Listeria monocytogenes. Ju lägre pH, desto lägre innehåll av bakterien. Därför är det viktigt att ge ensileringsprocessen så bra förutsättningar som möjligt.

Några råd för ensilageprocessen

Skörd

 • Undvik jordinblandning genom att inte ha för låg stubbhöjd.
 • Slå grönmassan med kross
 • Förtorka gräset till 35-45 % ts
 • Hacka, om möjligt, gräset


Ensilering

 • Tillsätt ensileringsmedel, helst både mjölksyrabakterier och direkt pH-sänkande preparat
 • Packa grönmassan så hårt som möjligt
 • Förvara ensilaget så gastätt som möjligt


Utfodring

 • Bedöm ensilagets hygieniska kvalitet innan utfodring
 • Utfodra balensilage inom fem dagar efter öppnandet
 • Håll en hög uttagshastighet om plansilo, slang eller limpa används. Helst någon meter i veckan
 • Släng allt ensilage som luktar illa, är mögligt eller som det gått värme i.

Dessutom är det viktigt att hålla rena foderbord och att inte slänga in överblivet ensilage i ströbädden. Försök att minimera mängden ensilage fåren drar med sig ut i ströbädden. Olika foderbordsgrindar är i det avseendet olika effektiva.
Hackat foder är suveränt för att minimera foderspill.

Text: Carl Helander