Mat på lika villkor

Hämta rapporten via LRF (pdf)

Mattias Gotting vid LRFs Brysselkontor har undersökt hur bland annat bidrag, stöd och skattesystem påverkar konkurrenskraften inom europeiskt lantbruk.

Svenskarna spenderar alltmer pengar på matinköp. Men allt större del av denna mat är importerad. För att svenska bönder ska kunna konkurrera med den importerade maten krävs rätt förutsättningar. Hur ser de näringspolitiska förutsättningarna för bönderna ut i Sverige, jämfört med andra länder?

LRF har gjort en benchmarking för att ta reda på detta. Vi har tittat på skillnader i jordbrukspolitik, vilka skatter, miljö- och djurskyddsregler som berör jordbrukare i våra grannländer och konkurrentländer.

Studien riktar sig främst till politiker och beslutsfattare och är tänkt att användas i påverkansarbetet, så att våra medlemmars konkurrenskraft ökar.