Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras

Via Epsilon