Nationell förvaltningsplan för lodjur, reviderad version

Via Naturvårdsverkets hemsida