Nationell förvaltningsplan för varg, reviderad version

Via Naturvårdsverkets hemsida