Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet

Genom en ökad kunskap om vägen till ett svenskt lammkött av hög kvalitet ska vi öka konkurrenskraften för svenska lammproducenter och svenskt lammkött. Artikel med länkar till flera rapporter.