Rekommenderade priser på får, lamm och nötkreatur som dödats eller skadats av stora rovdjur samt ersättningar för merarbete i samband med skador.

Hämta pdf