Produktion av finfibrig ull genom avel och utfodring – inkorsning av merino i sveafårsbesättningar i Röbäcksdalen meddelar, rapport nr 3

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon