Resultat från forskningsprojekt om schmallenbergvirus – virus spreds i stora delar av Sverige även 2013

Artikel via Gård & Djurhälsan