Samband mellan tackors fertilitet och modersegenskaper och lammens överlevnad

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon.