Statistik över får- och lammslakt

Slaktvolymer samtliga svenska slakterier som slaktar får och lamm.

Gå till sidan Slaktade tamdjur, ladda hem filen längst ner på sidan (Excel) och öppna fliken Får och lamm. Filen uppdateras varje kvartal.