Studiebesök på din gård

Du som får besök av olika grupper på din gård bör försäkra dig om att göra besöket så säkert som möjligt, både för dina djurs och besökarnas skull.

Det finns några saker du bör tänka på, det här dokumentet är en lathund.

Hämta pdf