Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2021

Här presenteras sjukdomsövervakningen på över 30 sjukdomar hos djur och människor i Sverige under 2021. Trots det största utbrottet hittills av fågelinfluensa och att salmonella påträffats hos vildsvin är hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur. Läs via SVA