Texel

alt

Texel skapades i slutet av 1800-talet på ön Texel vid den holländska kusten. Man använde sig av holländska och brittiska raser för att skapa en ras med ypperliga köttegenskaper. Texel har sedan spridits över hela världen och till Sverige kom den på 1960-talet via Danmark. I dag finns det ca 3 000 tackor spridda över hela landet.

Texel har hög tillväxt och ger bra slaktkroppar. Tack vare sina goda köttegenskaper och höga tillväxt utnyttjas den i korsningar med inhemska lantraser i många länder och är den mest populära faderrasen i Europa.

Texellamm växer bra på bete. Djuren klarar sig bra på magra beten, men ju bättre foder desto bättre resultat. Det unika med Texel är att det höga köttinnehållet är kombinerat med lagom fettinnehåll. Fettet är därtill jämnt fördelat över kroppen, något som är extra fördelaktigt för slaktlamms-producenter som vill undvika fettavdrag i slakten.

Texelköttet är välmarmorerat och har en mild smak, som faller de flesta i smaken. Kött från texelkorsningar brukar vinna smaktester i Storbritannien.

Det är naturligt att använda Texel i treraskorsningar, där tackorna är korsningar av t.ex. finull/rya/päls och dorset/suffolk. På så vis får man många lamm året om med mycket kött och bra tillväxt.

Texel är en lugn och lätthanterlig ras som är lätt att stängsla in på beten. Texel har vit ull, svart nos och svarta klövar, saknar horn och är ullfri på ben och huvud. Vuxna tackor väger 75–95 kg och baggar 110–130 kg. Varje tacka får i genomsnitt 1,5 lamm och Svensk Texelförenings mål är 1,8 lamm/tacka. Vissa texelbesättningar snittar redan uppåt 2,0 lamm/tacka. Lamningarna är i regel okomplicerade tack vare avelsinriktningen de senaste årtiondena.

Djur med en eller flera svarta fläckar som i storlek överskrider en svensk femkrona godkänds inte i aveln. Ullen är klassad som medium (46´s-56´s) med en längd på 8-15 cm och väger i medeltal 3.5-5.5 kg.

År 2014 var 1961 Texeltackor med i Elitlamm Avel och de födde 1,57 lamm per tacka (3079 lamm).

Källor: Svensk Texelförening och Elitlamm