Tips vid fårklippning

För att lyckas bra med sin klippning så är det viktigt att ställa det för sig så att får och klippare får en trevlig stund tillsammans. Vägen dit går enklast via att man bygger bort den stress som ofta kan uppstå när man hanterar får enskilt. Om du som fårägare inte behöver ta i ett enda får, ja då har du lyckats.

Det finns många olika lösningar på hur man kan bygga ett bra system och klipplats. Fråga gärna den klippare som ni bokat om tips så får ni en god relation. Redan när man har mer än 20-30 får så lönar det sig tidsmässigt och arbetsmässigt att tänka på när var hur.

Oavsett när man klipper så har vi en checklista som ni kan ha med er när ni bokat tid för klippning

 • Ta in fåren i tid från betet så att fåren är torra vid klippning, minst ett dygn före så om det har regnat på dem att de hinner torka upp. Vintertid är det minst lika viktigt så att ullen inte är full med snö.
 • Se till att fåren inte har tillgång till mat och vatten 12 timmar före klippning så tömmer man fåren. Fåren blir lugnare vid klippning då magen är mindre full och sedan så slipper man också skit i hämtningsfållan vilket är mycket viktigt om man tänker ta reda på ullen.
 • Klipplatsen skall vara en hårdgjord plan yta gärna med en upp och nedvänd masonitskiva på.
 • Klipparen behöver ha bra ljus vid klipplatsen
 • Hämtningsfållan bör vara nära klipplatsen och kan man ordna med självstängande grind så klara sig klipparen själv vid hämtningen av fåret.
 • Av säkerhetsskäl är det viktigt att de klippta fåren inte kommer tillbaka till klipplatsen efter klippningen
 • Klövverkning ska inte göras i samband med klippningen pga två saker. Dels riskerar man att klövrester hamnar i ullen samt att nyverkade klövar är väldigt vassa och det skadar ofta fårklipparen.Om ni har tänkt ta reda på ullen så är det av största vikt att se till att ullen inte blir skitig i samband med klippningen. Förutom råden här ovan så är det naturligtvis viktigt att se till att främmande föremål som halm, spån eller hö inte hamnar i ullen. Har ni för avsikt att sälja ullen så är det bra att fråga er uppköpare hur de vill ha den packad. Viktigt är dock alltid att man inte lägger ullen i plastsäckar för då förstörs den. Ligger den i papperssäckar el dyl så kan ev fukt i ullen dunsta och ullen bevaras.

  Lycka till med er kommande klippning önskar
  Erik Johanson, Svenska Fårklipparförbundets ordförande