Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt – effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor. Studentarbete nr. 217

Studentarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon