Utvecklingen av ängs-och betesmarker 1890-2013

Jordbruket i siffror