Välja livdjur för vårlammsproduktion – ett gårdsexempel

Se filmen på Youtube