Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Jordbruket i siffror